WWW.IZON.MN цахим мэдээллийн сайт нь аливаа улс төрийн нам, эвсэл, бизнесийн болон төр засгийн байгууллагаас хараат бус, олон нийтэд мэдээллийг тэнцвэртэй дамжуулж, төр, хувийн хэвшил, нийгмийн бүхий л салбарын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрүүдийг олон нийтэд шуурхай, үнэн бодитойгоор хүргэх зорилготойгоор ажиллаж буй хамт олон билээ.